stilo plotter teknik servis travesti günlük hd canlı film izle web tasarım ankara web tasarım ankara
Kapat
   
©


Stilo Far Sensörü Ayarı Nasıl Yapılır

Sayfa 1/2 12 SonSon
12 Sonuçtan 1-10 Arasındakiler Gösteriliyor
 1. Yukarı Git | #1

  Stilo Far Sensörü Ayarı Nasıl Yapılır

  Arkadaşlar daha önceki stilo da sensör paketi yoktu dün mycar da kurcalarken görsüm sensivty ayarı gibi birşey var day sensör du sanırım bu tahmınımce ışık alıgılama ayarı yanlışsam düzeltin bu ayar 1. seviyede en hassas 3 te mi ?


 2. Yukarı Git | #2

  Cevap: Işik sensör ayari nasil yapilir ?

  OTO MA TiK FAR SENSÖ RÜ (Gün ışığı sensörü)
  Işk has sa si ye ti ne gö re oto mo bi lin dş ay dn lat ma se vi ye sin de ki de ği şik lik -
  le ri tes pit eder: yük sek has sa si yet te dş ay dn lat ma la rn dev re ye aln ma s -
  nn kont ro lü için ge rek li şk mik ta r da ha az dr.
  Gün ş ğ sen sör has sa si ye ti ek ran üze rin de ki “Set-up- My Car Ayar” me -
  nü sü ta ra fn dan ayar la na bi lir

  Dev re ye alın ma sı
  Ay dn lat ma sen sö rü sol ku man da ko lu üze rin de ki hal ka nn 2A sem bo lü
  üze ri ne çev ril me si ile dev re ye al nr. Bu şe kil de, park lam ba la r ve k sa far -
  lar, dş ay dn lat ma fonk si yo nu gi bi oto ma tik ola rak bir lik te dev re ye al nr.
  Işk sen sö rü dev re ye al nn ca, sa de ce se lek tör kul la n la bi lir.

  Kitapçık 111.sayfa

  DAY LIGHT SEN SOR AU TO MA TIC HE AD LIGHTS (GÜN IŞI ĞI SEN SÖ RÜ AYARI OTO MA T‹K
  FAR LAR) (ba z› tip ler de)
  Bu fonk si yon ile, ay dn latma sen sör has sa si ye ti ni 3 se vi ye de ( se vi ye 1= min. se vi ye; sev iye 2= or ta se vi ye; se vi ye 3=
  mak si mum se vi ye); en yük sek seviyede, lambalar yakmak için gereken dş şk yoğunluğu en düşüktür. Ayar işlemi araç
  hareket halinde iken de yaplabilir. Işk seviye ayar için aşağdaki işlemleri yapnz:

  Sayfa: 38.

  Stil 15 Özet: A konumuna getir, ekranda sensör fonksiyonu yanıp sönecek, iyice karardığında yanmasını istiyosan 3 konumu, erken yanmasını istiyosan 1 konumu

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT 3. Bu Mesajı Beğenenler
  avcihuan (05.11.2012)

 4. Yukarı Git | #3

  Cevap: Işik sensör ayari nasil yapilir ?  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  stil15 - Orjinal Mesaja Git >
  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT
  OTO MA TiK FAR SENSÖ RÜ (Gün ışığı sensörü)
  Işk has sa si ye ti ne gö re oto mo bi lin dş ay dn lat ma se vi ye sin de ki de ği şik lik -
  le ri tes pit eder: yük sek has sa si yet te dş ay dn lat ma la rn dev re ye aln ma s -
  nn kont ro lü için ge rek li şk mik ta r da ha az dr.
  Gün ş ğ sen sör has sa si ye ti ek ran üze rin de ki “Set-up- My Car Ayar” me -
  nü sü ta ra fn dan ayar la na bi lir

  Dev re ye alın ma sı
  Ay dn lat ma sen sö rü sol ku man da ko lu üze rin de ki hal ka nn 2A sem bo lü
  üze ri ne çev ril me si ile dev re ye al nr. Bu şe kil de, park lam ba la r ve k sa far -
  lar, dş ay dn lat ma fonk si yo nu gi bi oto ma tik ola rak bir lik te dev re ye al nr.
  Işk sen sö rü dev re ye al nn ca, sa de ce se lek tör kul la n la bi lir.

  Kitapçık 111.sayfa

  DAY LIGHT SEN SOR AU TO MA TIC HE AD LIGHTS (GÜN IŞI ĞI SEN SÖ RÜ AYARI OTO MA T‹K
  FAR LAR) (ba z› tip ler de)
  Bu fonk si yon ile, ay dn latma sen sör has sa si ye ti ni 3 se vi ye de ( se vi ye 1= min. se vi ye; sev iye 2= or ta se vi ye; se vi ye 3=
  mak si mum se vi ye); en yük sek seviyede, lambalar yakmak için gereken dş şk yoğunluğu en düşüktür. Ayar işlemi araç
  hareket halinde iken de yaplabilir. Işk seviye ayar için aşağdaki işlemleri yapnz:

  Sayfa: 38.

  Stil 15 Özet: A konumuna getir, ekranda sensör fonksiyonu yanıp sönecek, iyice karardığında yanmasını istiyosan 3 konumu, erken yanmasını istiyosan 1 konumu

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT  Bumudur budur

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT 5. Yukarı Git | #4

  Cevap: Işik sensör ayari nasil yapilir ?

  benim far gece gündüz açık

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT 6. Yukarı Git | #5

  Cevap: Işik sensör ayari nasil yapilir ?  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  avcihuan - Orjinal Mesaja Git >
  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT
  benim far gece gündüz açık

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  Aslında iyi bişey sanırım güvenlik açısındanda.
  Gece gündüz açık olmasının arabaya veya aküye herhangi bir kaybı zararı varmı

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT 7. Yukarı Git | #6

  Cevap: Işik sensör ayari nasil yapilir ?

  varsa bile görünür olmaya değer bence

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT 8. Yukarı Git | #7

  Cevap: Işik sensör ayari nasil yapilir ?  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  avcihuan - Orjinal Mesaja Git >
  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT
  varsa bile görünür olmaya değer bence

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  illaki ama sanırım akü ömrünü etkiliyordu


 9. Yukarı Git | #8

  Cevap: Işik sensör ayari nasil yapilir ?  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  stil15 - Orjinal Mesaja Git >
  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT
  OTO MA TiK FAR SENSÖ RÜ (Gün ışığı sensörü)
  Işk has sa si ye ti ne gö re oto mo bi lin dş ay dn lat ma se vi ye sin de ki de ği şik lik -
  le ri tes pit eder: yük sek has sa si yet te dş ay dn lat ma la rn dev re ye aln ma s -
  nn kont ro lü için ge rek li şk mik ta r da ha az dr.
  Gün ş ğ sen sör has sa si ye ti ek ran üze rin de ki “Set-up- My Car Ayar” me -
  nü sü ta ra fn dan ayar la na bi lir

  Dev re ye alın ma sı
  Ay dn lat ma sen sö rü sol ku man da ko lu üze rin de ki hal ka nn 2A sem bo lü
  üze ri ne çev ril me si ile dev re ye al nr. Bu şe kil de, park lam ba la r ve k sa far -
  lar, dş ay dn lat ma fonk si yo nu gi bi oto ma tik ola rak bir lik te dev re ye al nr.
  Işk sen sö rü dev re ye al nn ca, sa de ce se lek tör kul la n la bi lir.

  Kitapçık 111.sayfa

  DAY LIGHT SEN SOR AU TO MA TIC HE AD LIGHTS (GÜN IŞI ĞI SEN SÖ RÜ AYARI OTO MA T‹K
  FAR LAR) (ba z› tip ler de)
  Bu fonk si yon ile, ay dn latma sen sör has sa si ye ti ni 3 se vi ye de ( se vi ye 1= min. se vi ye; sev iye 2= or ta se vi ye; se vi ye 3=
  mak si mum se vi ye); en yük sek seviyede, lambalar yakmak için gereken dş şk yoğunluğu en düşüktür. Ayar işlemi araç
  hareket halinde iken de yaplabilir. Işk seviye ayar için aşağdaki işlemleri yapnz:

  Sayfa: 38.

  Stil 15 Özet: A konumuna getir, ekranda sensör fonksiyonu yanıp sönecek, iyice karardığında yanmasını istiyosan 3 konumu, erken yanmasını istiyosan 1 konumu

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  mahsus mu heceleyerek yazdın hocam vazgeçiyordum ki özeti gördüm

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  )) kocaman teşekkür yalnız a da uzuna geçmiyor kol elınızde kalabılır

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  )


 10. Yukarı Git | #9

  Cevap: Işik sensör ayari nasil yapilir ?  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  arslan - Orjinal Mesaja Git >
  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT
  mahsus mu heceleyerek yazdın hocam vazgeçiyordum ki özeti gördüm

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  )) kocaman teşekkür yalnız a da uzuna geçmiyor kol elınızde kalabılır

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT

  )
  Aman aslan kardeş zorlama vallaha elinde kalır.
  Otomatikte iken uzun yakma şansın yok..


 11. Yukarı Git | #10

  Cevap: Işik sensör ayari nasil yapilir ?

  Uzunda iken Autoya geçirirseniz de, Kapamaya zorlamayın

  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeT  Fotoğrafları ve Linkleri Görebilmek İçin Mesaj Yazmalısınız. Tıkla ve Ücretsiz Üye Ol!
  Fiat Stilo Türkiye Fan Sitesi - StiloTR.NeTSayfa 1/2 12 SonSon

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Copyright © vBülletin